Jordnära miljökonsult AB erbjuder miljötekniska konsulttjänster med spetskompetens inom förorenad mark, vatten och byggnader.

Vi erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning och miljötekniska utredningar till dig som utvecklar, planlägger, förvaltar, bedriver verksamhet på eller köper och säljer fastigheter. Vårt fokus är att förstå ditt behov och leverera ett underlag som du som kund känner dig trygg att fatta beslut på. Vi eftersträvar konkreta lösningar och en tydlig dialog tillsammans med dig som kund i din vardag.

Några av våra projekt

Swedecote i Götarp utanför Gnosjö

Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Swedecote AB utfört ett flertal undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, processvatten mm av en ytbehandlingsindustri i Gnosjö.

Hamnstaden Lidköping

Jordnära miljökonsult AB bistår i rollen som projektledare för förorenad mark, kommunen med expertkunskap avseende förorenad mark i samband med planprocessen för Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden.

Mer om vårt företag

Jordnära miljökonsult AB är ett konsultbolag som erbjuder miljötekniska konsulttjänster inom framförallt samhällsbyggnad och industri. Vår spetskompetens ligger inom förorenade områden, d v s föroreningar i mark, vatten, byggnader, luft mm men vi arbetar även med frågor relaterade till inomhusmiljö och miljöinventeringar inför rivning. Vi erbjuder strategisk och lösningsfokuserad rådgivning och miljötekniska utredningar till den som utvecklar, planlägger, förvaltar, bedriver verksamhet på eller köper och säljer fastigheter.

Med en lång och bred erfarenhet från konsultbranschen i kombination med praktisk kännedom av både myndighets- och entreprenadsidan har vi en omfattande kompetens och en gedigen grund att stå på. Jordnära Miljökonsult AB ägs och drivs av Viktoria Lundborg, som har mer än 15 års erfarenhet av frågor inom förorenade områden. Jordnära miljökonsult AB har sammanlagt sju medarbetare.

I det lilla obundna och prestigelösa bolagsformatet känner vi att vi har större möjligheter att komma närmare våra kunder och på så sätt få en bättre förståelse för deras frågeställningar och förutsättningar. Med det som bakgrund kan vi leverera smarta och konkreta resultat som våra kunder kan känna sig trygga att fatta beslut på.

Besök oss på LinkedIn och Instagram

linkedin logoBesök vår LinkedIn profil
instagram logoSe våra bilder på Instagram