Jordnära miljökonsult AB erbjuder miljötekniska konsulttjänster med spetskompetens inom förorenad mark, vatten och byggnader.

Vi erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning och miljötekniska utredningar till dig som utvecklar, planlägger, förvaltar, bedriver verksamhet på eller köper och säljer fastigheter. Vårt fokus är att förstå ditt behov och leverera ett underlag som du som kund känner dig trygg att fatta beslut på. Vi eftersträvar konkreta lösningar och en tydlig dialog tillsammans med dig som kund i din vardag.

Läs mer om oss

Några av våra projekt

Swedecote i Götarp utanför Gnosjö

Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Swedecote AB utfört ett flertal undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, processvatten mm av en ytbehandlingsindustri i Gnosjö.

Hamnstaden Lidköping

Jordnära miljökonsult AB bistår i rollen som projektledare för förorenad mark, kommunen med expertkunskap avseende förorenad mark i samband med planprocessen för Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden.

Svenska Foder Hällekis

Jordnära Miljökonsult har på uppdrag av Svenska Foder varit projektledare för upptagning av en gammal nedgrävd bensintank. Jordnära utförde även undersökningar av jorden och grundvattnet kring tanken för att se så att bensinen inte hade spridit sig till grundvatten och vidare till Vänern.